Digital PT Fredrik Sjöström

Digital PT

Många använder ju idag en coach eller PT när de tränar. Varför skulle marknadschefer eller kommunikationschefer inte kunna ha en ”Digital PT”?   Så fort som […]

Digital PT Läs mer »